Text

Workshops

Text

Det beste vi har vært med på!

Renors sjef, Tom Berntsen

Text

Hva skal til for å endre din bedrift i konstruktiv retning?

Text


Gjennom foredraget får deltakerne i workshopen en felles helhetsforståelse og de innser hva som skal til for å gjøre hverandre gode!

 

Ti års erfaring med workshops og teamutvikling i bedrifter og i eget villmarkssenter, viste at eskimoenes ekstreme egenskaper treffer norske bedrifter svært sterkt.

I tillegg ble det svært tydelig hvilke typer grupper og firmaer som var best og dårligst på samarbeid og hva som skulle til for å få frem hverandres og gruppens fulle potensiale.


Vi er alle forskjellige, vi har ulik bakgrunn, egenskaper, styrker og «svakheter». Gjensidig respekt for ulike egenskaper er en svært viktig grunnpillar i teamarbeid».


Teamtrening:

Erfaring viser at de som klarer å kombinere høye mål- med høyt utviklet samspill, individuell trivsel og systematisk arbeid med utvikling og læring over tid- lykkes best.


Over hele verden arbeider virksomheter med å lære og utvikle seg for å nå mål- og å overleve.


Alle virksomheter, enten det gjelder private, offentlige, eller frivillige, har et mål de søker å nå. Underveis møter en utfordringer, som en må takle konstruktivt for å overleve. Dette kan være innen økonomi, effektivitet, kvalitet- eller relasjoner.


Uansett utfordringer handler teamutvikling om mestring av læring og samspill.

For å overleve må enhver virksomhet trekke i samme retning, samtidig som de må ta til seg læring underveis.


Lærerike og utfordrende gruppeoppgaver og samtaler er bærebjelken i workshopene. De praktiske oppgavene synliggjør både styrker og forbedringspotensiale i en gruppe -  også for den enkelte.


Rein Dammann har utviklet det han kaller Eskimomodellen for virksomheter og team. 

Image
Text


Oliver tvang meg til å åpne opp for å kunne se mennesker på en ny måte.Image
Text


En av hundene reddet meg fra døden.

Hadde jeg ikke fått frem hans skjulte egenskap, ville jeg ha frosset i hjel.


Text

Hva er eskimomodellen?

Eskimomodellen bygger både på Rein Dammanns erfaringer blant eskimoer, og på 10 års arbeid med drift av et eget teamutviklingsverksted for virksomheter.


Eskimoene overlever ikke uten svært godt samarbeid, derfor har de perfeksjonert sine egenskaper. De konkurrerer beinhardt om å bidra til fellesskapet og er mestere i å gjøre hverandre gode og få frem eget og andres potensiale. I tillegg har de mye viktig å lære oss om det å takle motgang og omstillinger på en positiv og konstruktiv måte.


Eskimoene har et viktig både-og i seg. De er svært følsomme, for å kunne plukke opp viktige signaler i natur og mennesker, og samtidig har de et voldsomt mot og unik handlekraft i den ekstremt utfordrende naturen i Alaska.

Image
Text

  

 

 

 

Image
Text

Åpenhet og tillit i en gruppe er et nøkkelbegrep for utvikling. Men hva skal til?


  • Klarer du å se verden fra andres perspektiv?
  • Ser du mye av det du er lært opp til som en sannhet?
  • Er du åpen nok til å klare å lese dine kolleger, deres behov, lengsler, styrker og svakheter, slik eskimoene var ekstremt flinke til?
  • Tør du selv å eksponere dine «svake» sider, så andre kan utfylle deg og gi støtte?
  • Hvordan handler du for å få frem dine kollegaers skjulte potensialer og kreativitet?
  • Takler du motstand og utfordringer med mot og åpenhet, i stedet for forsvar?
  • Klarer du å slippe kontrollbehovet ditt, slik eskimoene tvinges til å gjøre hele tiden?
  • Er du god på kommunikasjon og konstruktive tilbakemeldinger?
  • Er du god på systematisk læring og utvikling?

Eskimomodellen skaper sterkere relasjoner, bedre miljø i bedriften, mer energi og handlekraft, mer kreativitet, og ikke minst får den frem nye egenskaper i deltakerne. Dette er vinn-vinn for alle parter!

 

Text

Skreddersøm rundt planlegging av workshops


Sammen skaper vi rammene rundt workshopen. Gjennom et konstruktivt planleggingsmøte blir vi enige om innhold og form og hvilke mål og utfordringer dere ønsker å ta tak i.


Vi blir også sammen enige om hvor workshopen skal holdes. Det er opp til dere om vi jobber i deres firmalokaler eller ute i naturen. Fordelen med å bruke naturen er at deltakerne blir tatt ut av sitt trygge element, og at alle kan møtes i en ny og annerledes setting som skaper mer kreativitet. Prosessen kan også være en del av en firmatur eller lignende. 

Text

Hva har dere behov for når det gjelder workshops?


Text

Rein Dammann har delt sine workshops i tre grunnleggende kategorier:


1. En dags workshop

Noen ønsker seg kun en dags workshop- med et bestemt focus- eller som et ledd i pågående interne prosesser.

En dag fungerer både som inspirasjon, læring og skaper mer teamfølelse og forståelse.

Men, en dag er for begrenset til å endre dypere mønstre i bedriften.


2. Relasjonsbygging

Relasjonsbyggings-workshop passer godt for grupper som ønsker et inspirerende møte med hverandre, gjerne i naturen. Gjennom eskimoenes metoder kan dere lære dere å samarbeide bedre, endre focus, innse verdien av felles oppbygging og se nye sider og nye potensialer i hverandre og seg selv.

Varighet: 1-3 tre dager med oppfølging på konkrete tema- både individuelt og kollektivt.


3. Prosessutvikling

Prosessutvikling er en mer dyptgående prosess hvor vi jobber med grunnleggende endring av kultur og mønstre, bedriftens utfordringer, strategier og mål over tid. Om deres bedrift står i kompliserte temaer, situasjoner eller konflikter, tar Rein Dammann gjerne med en erfaren psykolog i prosessutviklingen, om det føles riktig for dere.


Varighet: Gjerne over flere dager og flere oppfølginger


Text


NB! Det er opp til kundene om workshopen skal foregå i naturen eller i firmalokaler. 


Text

Kontakt

 

tel: +47 47469780

e-post: post@reindammann.no

 

Text

Sosiale medier

 

Image
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon